Политика за защита на авторското право

Политика за защита на авторското право

Съдържанието в GRACE PACE RACE, включващо текстове, публикации в блога, файлове, информация и не само, е обект на закрила по действащия Закон за авторското право, а нерегламентираното му използване представлява закононарушение и води до наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

GRACE PACE RACE прави всичко възможно предоставената в този сайт информация да бъде вярна, като това не изключва възможността за пропуски. Не носи отговорност за точността, обема, пълнотата и полезността на информацията, както и отговорност от евентуални нанесени вреди вследствие на това. Запазва правото си да редактира публикации по обективни причини.

GRACE PACE RACE не носи отговорност за други сайтове и платформи, към които има хипервръзки.