ЕС постигна споразумение за забраната на автомобили с ДВГ от 2035 г.

ЕС постигна споразумение за забраната на автомобили с ДВГ от 2035 г.

28/10/2022 Off By Габриела Стойчева

Европейският съюз постигна споразумение за ефективна забрана на новите автомобили с ДВГ от 2035 г. - ход, който ще промени транспорта и ще отбележи значителна стъпка по пътя към намаляване на въглеродните емисии

От 2035 г. производството на нови автомобили с ДВГ ще бъде забранено.

Следното споразумение е част от пакета „Fit for 55” – набор от предложения за ново законодателство на ЕС, с което ЕС и неговите 27 държави-членки планират да постигнат целта на Съюза за вредни емисии през следващите 10-12 години.

В очакване на официално приемане, вчера съзаконодателите се споразумяха за две неща:

  • Цел за намаляване на емисиите на CO2 от 55% за нови автомобили и 50% за нови ванове до 2030 г. в сравнение с нивата от 2021 г.
  • Цел за 100% намаляване на емисиите на CO2 за нови автомобили и ванове до 2035 г.

Това буквално означава, че големите производители на автомобили ще трябва да се сбогуват с моделите си с ДВГ. Споразумението запазва дерогация за малките производители до края на 2035 г., което означава, че бутиковите компании с производство под 1000 автомобила годишно засега са “защитени”.

EU

Регулаторният механизъм за стимулиране ще се запази за превозни средства с нулеви и ниски емисии (ZLEV) до 2030 г. Като част от този механизъм, ако производителят отговаря на определени критерии за продажби на превозни средства с нулеви и ниски емисии, той може да бъде възнаграден с по-малко строги CO2 цели. Съзаконодателите се споразумяха да увеличат референтната стойност до 25% за леки автомобили и 17% за ванове до 2030 г.

Споразумението включва текст относно CO2 неутрални горива, като след консултация със заинтересованите страни Комисията ще направи предложение за регистриране на превозни средства, работещи изключително с CO2 неутрални горива след 2035 г. в съответствие със законодателството на ЕС, извън обхвата на стандартите за автопарка и в съответствие с целта на ЕС за климатична неутралност.

Споразумението включва клауза за преразглеждане, която ще гарантира, че през 2026 г. Комисията ще направи задълбочена оценка на напредъка към постигане на целите за 100% намаляване на емисиите и необходимостта от преразглеждане на тези цели, като се вземе предвид технологичното развитие, включително по отношение на plug-in хибридните технологии и значението на жизнеспособен и социално справедлив преход към нулеви емисии.

До 2025 г. Комисията също така ще разработи обща методология на ЕС за оценка на пълния жизнен цикъл на емисиите на CO2 от автомобили и микробуси, пуснати на пазара на ЕС, както и за горивата и енергията, консумирани от тези превозни средства. Въз основа на тази методология производителите могат на доброволна основа да докладват на Комисията за емисиите през жизнения цикъл на новите превозни средства, които пускат на пазара.

Предистория и следващи стъпки

Предложението преразглежда съществуващите правила, последно изменени през 2019 г. Временното политическо споразумение, постигнато в тристранните преговори, сега ще трябва да бъде официално прието от Съвета и Парламента.

Съгласно регламента всеки производител трябва да гарантира, че средните емисии на CO2 от неговия парк от новорегистрирани превозни средства за една календарна година не надвишават целевите му специфични годишни емисии. Производителите могат да продължат да пускат на пазара превозни средства с двигатели с вътрешно горене, но ако превишат целта си за емисии през дадена година, те трябва да платят премия от 95 евро на грам CO2/км над целта за регистрирано превозно средство. Следователно, с договорените нови цели, превозните средства с нулеви емисии в крайна сметка ще станат по-евтини от превозните средства, работещи с изкопаеми горива.

Свързаното преразглеждане на разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива (AFIR), което в момента се обсъжда между Съвета и Парламента, ще позволи да се разработи инфраструктура за водачите да презареждат своите превозни средства в държавите-членки.

Предложението за преразглеждане на стандартите за ефективност на емисиите на CO2 за автомобили и ванове е част от пакета „Fit for 55“. Представен от Европейската комисия на 14 юли 2021 г., пакетът има за цел да даде възможност на ЕС да намали своите нетни емисии на парникови газове с поне 55% до 2030 г. в сравнение с нивата от 1990 г. и да постигне климатична неутралност през 2050 г.

Източник: Съвет на Европейския съюз